Waoo! Driftsinformation

Waoo! øvrige fejl

TV-Portal kan være meget langsom under optagelse og optagelser kan pixelere/fryse

Problemsymptom: Problemet viser sig på følgende måde:
- Under en optagelse på harddisk og hvor man bruger TV-Portal. Reagere TV-boksen meget langsom på den funktionalitet man bruger eks. brug af menu, brug af EPG ( program guide) osv. og der kan opleves at billedet fryser kortvarig 1 til 2 sek.
- Ved afspilning af det optaget indhold er der forstyrrelse på billede og lyd.
Fejlen er sporadisk.

Berørt(e) tjeneste(r): TV med boks
Berørt hardware: Airties 7130, Airties 7310 begge TV-boks med harddisk.
Berørt(e) forsyningsområde(r): alle
Work-a-round: Problemet kan midlertidig fjernes ved genstart af TV-boksen.

Status på problemet: 26/4 Leverandør Airties har identificeret mulig årsager til fejlen og Waoo modtager ugentlig test softeware for at undersøge om de ændringer leverandøren har fortaget har en positiv påvirkning på fejlen. Waoo tester den modtagende software i test lab og i samarbejde med kunder som har ønsket at teste softwaren, så vi hurtigt kan tjekke om det har haft en positiv effekt på problemet. Der er lavet en ny test software der kan samle flere data op for at følge fejlen.
Problemet forventes opdateret/løst: 03-05-2016