{{ notification.title }}

{{ notification.message }}

Data Privacy

Waoo Privatlivspolitik

Hos Waoo er vi forpligtet til at værne om dit privatliv

Det er vores mål at give dig en positiv oplevelse med vores produkter/enheder og tjenester samt når du bruger vores Mesh scannersoftware ("softwaren") eller vores smartphone- og tabletapplikationer ("tjenesterne"), men også at opbevare dine personoplysninger på sikker vis. Ved at bruge softwaren eller tjenesten eller at udlevere dine personoplysninger til os accepterer du og giver dit samtykke til de vilkår og betingelser, der er beskrevet i denne privatlivspolitik.

Ved "personoplysninger" mener vi oplysninger, som enten selv eller i kombination med andre oplysninger kan identificere dig, såsom dit navn, dit telefonnummer, din postadresse, din e-mailadresse og dine loginoplysninger. Personoplysninger omfatter ikke samlede eller anonyme oplysninger. Samlede oplysninger er oplysninger, som vi indsamler om en gruppe eller en kategori af produkter, tjenester eller brugere, som ikke er personligt identificerbare oplysninger, eller hvor individuelle identiteter er fjernet. Vi kan anvende og fremlægge samlede oplysninger og andre anonymiserede oplysninger til forskellige formål efter vores eget valg og uden varsel eller ansvar over for dig. Samlede oplysninger, der omfatter personoplysninger, anses for personoplysninger, indtil de er blevet anonymiserede. Anonymiserede oplysninger anses for ikke-personlige oplysninger. Brugsoplysninger er generelt samlede og anonymiserede oplysninger, så du bliver ikke personligt identificeret, og der er derfor ikke tale om personoplysninger.

Vores privatlivspolitik ("privatlivspolitik") beskriver hvilke oplysninger, vi indsamler, bruger, deler og opbevarer, hvilket ligeledes anføres i særskilte meddelelser, når softwaren eller tjenesten bliver købt eller downloadet eller anvendt.

INDSAMLING AF OPLYSNINGER, BRUG OG FREMLÆGGELSE:

INDSAMLING

Vi indsamler personoplysninger, som vores brugere giver os, på en række forskellige måder via vores software eller på vores tjeneste. Det omfatter følgende måder: Brugerkonti og profiler: Vores tjeneste kan give dig mulighed for at anmode om en konto eller at oprette og opdatere en brugerprofil. Hvis vi tilbyder brugerkonto- eller brugerprofil-funktionalitet på tjenesterne, vil vi indsamle de personoplysninger, som du afgiver til os i forbindelse med anmodningen om en konto eller oprettelse eller opdatering af en brugerkonto eller -profil. Disse oplysninger kan for eksempel omfatte navn, postadresse, telefonnummer, e-mailadresse og tilhørende demografiske oplysninger om dig. Vi kan anføre, at visse personoplysninger er nødvendige for, at du kan anmode om en konto eller oprette en profil, mens det er frivilligt at afgive andre oplysninger.

  • At logge ind på et netværk: Visse netværk, der bruger softwaren eller vores tjeneste, kan kræve, at brugerne opretter eller bruger loginoplysninger. I forbindelse med support af denne logonfunktionalitet kan vi indsamle oplysninger, såsom e-mailadresser, telefonnumre eller bruger- eller administratoroprettede brugernavne samt brugeroprettede eller administratoroprettede passwords, for at gøre det muligt at anvende denne logonfunktionalitet og i øvrigt at levere vores software eller tjeneste

  • Korrespondance: Hvis du kontakter os pr. e-mail, ved brug af en kontaktformular på tjenesterne eller på anden måde, indsamler vi de personoplysninger, du anfører, og som knytter sig til din korrespondance

  • Automatiseret dataindsamling: Når du bruger eller besøger vores software eller tjeneste, indsamles der automatisk visse oplysninger. Når du for eksempel opnår adgang til vores software eller tjeneste, indsamler vi automatisk oplysninger om din browsers IP-adresse; din browsertype; karakteren af den enhed, hvorfra du besøger softwaren eller tjenesten (f.eks. en pc eller en mobil enhed); identifikatorer på en håndholdt eller mobil enhed, som du bruger; den hjemmeside, du har besøgt umiddelbart før du opnåede adgang til en webbaseret tjeneste; de handlinger, du udfører på vores software eller tjeneste; samt indhold, funktioner og aktiviteter, som du opnår adgang til og beskæftiger dig med på vores software eller tjeneste

  • Hvis vi linker eller tilknytter oplysninger, der er indsamlet vha. automatiseret dataindsamling, til personoplysninger, eller hvis gældende lovgivning kræver, at vi behandler sådanne oplysninger som personoplysninger, vil vi behandle de kombinerede oplysninger som personoplysninger i henhold til denne politik. I øvrigt bruger og fremlægger vi oplysninger, der indsamles automatisk, i samlet form eller anonymiseret form

  • Netværksbrug: Vores software eller tjeneste kan indsamle oplysninger fra terminalenheder, der er forbundet til netværk, der administreres af denne software eller tjeneste. Disse oplysninger omfatter for eksempel MAC-adresse, enhedstype, operativsystem, oplysninger om geografisk placering og oplysninger om netværkstrafik (f.eks. hostnames, protokoller, portnumre og IP-adresser). Disse oplysninger stilles til rådighed for administratorer af netværk, der administreres af vores tjeneste, via et online interface, som vi kalder "dashboardet"

  • Oplysninger fra andre kilder: Vi kan modtage oplysninger om dig, herunder personoplysninger, fra tilknyttede og ikke-tilknyttede tredjeparter, og kan kombinere disse oplysninger med andre personoplysninger, som vi er i besiddelse af om dig. Hvis vi gør det, er denne politik gældende for alle kombinerede oplysninger, som vi er i besiddelse af i anonymiseret form

  • Børns privatliv: Vi indsamler ikke bevidst personoplysninger fra børn under 13 år

BRUG OG FREMLÆGGELSE AF OPLYSNINGER

Vi bruger disse oplysninger til at få viden om, hvor mange aktive produkter/enheder, der er i marken, at levere forbedret kundeservice, at supportere produkter, at forbedre produktudviklingen, til interne markedsføringsformål og til at stille oplysninger til rådighed for dig vedrørende trafik på dit netværk via vores online dashboard, samt til at give dig mulighed for at udøve visse former for kontrol med en sådan trafik.

Vi kan fremlægge personoplysninger, som vi indsamler om dig, sammen med softwaren eller på tjenesten i følgende tilfælde:

  • Til tredjepartsleverandører af tjenesteydelser, hvis du giver dit samtykke dertil, hvilket hjælper os med at drive softwaren eller tjenesten. Vi begrænser de personoplysninger, vi afgiver til disse tjenesteleverandører, til hvad der er rimeligt nødvendigt for, at de kan levere tjenesteydelser på vores vegne, og de må kun bruge dine personoplysninger til at levere disse tjenesteydelser til os

  • Ved salg eller overdragelse af Waoo og/eller dele af virksomhedens aktiver kan dine personoplysninger være blandt de solgte eller overførte enheder. Vi vil anmode en køber om at behandle vores data i henhold til den erklæring om databeskyttelse, der er gældende på tidspunktet for indsamlingen af data

  • Med tredjeparter, hvis vi er forpligtede dertil i henhold til gældende lovgivning, en retssag eller krav fra en offentlig myndighed, eller hvis vi, i god tro, anser en sådan fremlæggelse for nødvendig for at beskytte vores ejendom eller øvrige juridiske rettigheder eller for at hjælpe med at beskytte sikkerheden, for så vidt angår softwaren eller tjenesten, eller for så vidt angår andre brugere af softwaren eller tjenesten

Vi bruger analyseværktøjer fra tredjepart til at hjælpe os med at analysere og forbedre vores software eller tjeneste.

LOKALISERING OG OPBEVARING

Dine personoplysninger kan blive indsamlet, behandlet og opbevaret af os eller tjenesteleverandører i Tyrkiet og andre lande, hvor vores servere måtte være placeret. Som følge deraf kan dine personoplysninger være underlagt lovmæssige krav, herunder krav om at fremlægge personoplysninger til offentlige myndigheder i disse jurisdiktioner.

SIKKERHED OG INTEGRITET

Vi tager sikkerhed alvorligt og bekymrer os om dine personoplysningers integritet. Vi bruger kommercielt rimelige fysiske, administrative og teknologiske metoder til at sende dine oplysninger på en sikker måde. Ikke desto mindre kan vi ikke garantere, at uberettigede tredjeparter aldrig vil være i stand til at omgå vores sikkerhedsforanstaltninger. I tilfælde af, at oplysninger under vores kontrol bliver kompromitteret som følge af et sikkerhedsbrud, vil vi tage rimelige skridt til at efterforske situationen og om nødvendigt orientere de personer, hvis oplysninger kan være blevet kompromitteret, og træffe andre foranstaltninger i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser.

ADGANG OG RET TIL AT ÆNDRE DINE PERSONOPLYSNINGER

Hvis du ønsker at få adgang til, ændre eller slette personoplysninger, vi er i besiddelse af om dig, kan du kontakte os via e-mail som anført nedenfor, og vi vil besvare din anmodning inden for den tidsfrist, der er angivet i henhold til gældende lovgivning.

Vi opbevarer de personoplysninger, vi indsamler eller opnår adgang til i henhold til denne politik, eller behandler på dine vegne, så længe det er nødvendigt for at levere tjenesten, eller som det er nødvendigt for at overholde vores retlige forpligtelser, imødegå krav eller tvister og håndhæve vores aftaler.

Bemærk at denne privatlivspolitik til enhver tid kan blive ændret. Vi meddeler eventuelle ændringer på hjemmesiden eller ved at kontakte dig.

I tilfælde af spørgsmål, eller hvis du ønsker at få adgang til dine personoplysninger, kan du kontakte Waoo.