{{ notification.title }}

{{ notification.message }}

Generel information om Waoo's services

Hvis du oplever en fejl, som ikke er beskrevet her på siden, vil vi bede dig melde fejlen hos dit lokale fibernetselskab, så vi i samarbejde med din lokale support kan få undersøgt problemet.

Orienter dig om driften lokalt

Aktuel driftstatus

Waoo arbejder på at løse nedenstående fejl

Web TV

  • På enkelte kanaler kan lyd og billede komme ud af sync.
  • Enkelte udsendelser fra Arkivet og Cloudrecord kan ikke afspilles.

TV-boks: Airties 7310

Ved afspilning/optagelse af optaget udsendelse kan afspilningen pixelere/hakke. TV boksen kan blive langsom ved brug af harddisken.

  • Work-a-round: Genstart af TV boks
  • Omfang: Fejlen er sporadisk
  • Status: For at løse et problem hvor afspilning af optagelser kunne fryse/hakke/pixeler har Waoo d. 28/1 sat en begrænsning på hvor stor del af harddisken der kan benyttes. Kunder der før d. 28/1 havde brugt over 70% af harddiskens kapacitet skal slettet nogle optagelser for at kunne lave nye

TV-boks: Airties 7410X

  • I nogle tilfælde kan der fra opstart være sort TV billede men Waoo portal/menu, sluk/tænd afhjælper problemet.
  • Nogle kunder kan opleve at boksen ikke vil starte op på kabel men søger efter wifi forbindelse - kontakt lokal fiberselskabs support
  • Status: Waoo og boks- leverandør arbejder på problemet.

TV portal/ menu på TV-boks

  • TV guide på TV boks - Tidslinien på IPTV TV guiden bliver ikke altid justeret, hvilket bevirker at den lodrette orange indikator nogle gange er udenfor det synlige område.
  • Status: Waoo arbejder på problemet.