Waoo

Klagemulighed

Oplysning om klagemuligheder

I tilfælde af tvist mellem abonnenten og fibernetselskabet om forhold, der udspringer af abonnementsaftalen, kan abonnenten klage til fibernetselskabet, der herefter hurtigst muligt og senest 3 måneder efter klagens indgivelse vil træffe en afgørelse. Fibernetselskabets afgørelse for så vidt angår telefoni tjenesten og internet tjenesten kan til enhver tid indbringes for:

Teleankenævnet
Axeltorv 6, 3. sal Th.
DK-1609 København V
www.teleanke.dk

og for så vidt angår TV-tjenesten:

Forbrugerklagenævnet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive e-mail adressen på det Fibernetselskab, hvor du er kunde. Du kan finde deres kontaktinfo her

Tilmeld dig Waoo's nyhedsmail

* indicates required

Jeg vil gerne modtage nyhedsbreve via mail om f.eks. nye film i Waoo Bio fra Waoo eller et af energiselskaberne bag Waoo. Jeg har altid mulighed for efterfølgende at afmelde mig denne service.