{{ notification.title }}

{{ notification.message }}

Klagemulighed

Oplysning om klagemuligheder

Klagemulighed

I tilfÊlde af tvist mellem abonnenten og fibernetselskabet om forhold, der udspringer af abonnementsaftalen, kan abonnenten klage til fibernetselskabet, der herefter hurtigst muligt og senest 3 mÄneder efter klagens indgivelse vil trÊffe en afgÞrelse. Fibernetselskabets afgÞrelse for sÄ vidt angÄr telefoni tjenesten og internet tjenesten kan til enhver tid indbringes for:

TeleankenĂŠvnet
Axeltorv 6, 3. sal Th.
DK-1609 KĂžbenhavn V
www.teleanke.dk

og for sÄ vidt angÄr TV-tjenesten:

Center for KlagelĂžsning, NĂŠvnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.forbrug.dk

EU-Kommissionens online klageportal kan ogsÄ anvendes ved indgivelse af en klage. Det er sÊrlig relevant, hvis du er forbruger med bopÊl i et andet EU-land. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive e-mail adressen pÄ det Fibernetselskab, hvor du er kunde. Du kan finde deres kontaktinfo her