{{ notification.title }}

{{ notification.message }}

Netneutralitet

BORNFIBER

Gennemsigtighedsforanstaltninger for at sikre adgang til det Ă„bne internet BORNFIBER

Europa-parlamentets og RÄdets forordning (EU) 2015/2120 (netneutralitetsforordningen) sikrer slutbrugeres adgang til et frit og Äbent internet, sÄkaldt netneutralitet.

Nedenfor kan du se en nĂŠrmere beskrivelse af hvorledes BORNFIBER lever op til de konkrete bestemmelser i forordningens artikel 4, stk. 1 litra a) – e) som beskriver kravene til oplysninger der skal stilles til rĂ„dighed for slutbrugere.

a) oplysninger om, hvordan trafikstyringsforanstaltninger, der anvendes af den pÄgÊldende udbyder, kan pÄvirke kvaliteten af internetadgangstjenesterne, slutbrugeres privatliv og beskyttelsen af deres personoplysninger

BORNFIBER prioriterer trafikken i fibernettet efter trafiktype for at sikre bedst mulig brugeroplevelse hvis der skulle opstÄ fysiske og/eller logiske fejl i netvÊrket. Prioriteringen er opdelt i:

  • Voice (tale)
  • Video (billede og lyd)
  • Andet

Trafik til tale og flowvideo, f.eks. telefoni og streaming af liveudsendelser, anses for tidskritisk for at sikre en god brugeroplevelse, hvorfor denne trafik prioriteres over f.eks. video on demand og websurfing, som ikke er lige sÄ fÞlsom overfor ophobning af trafik i netvÊrket.

Eks.: Ved fejlsituationer i nettet hvor links eller udstyr gÄr ned, kan der opstÄ situationer hvor trafikken ikke har 2 veje, men den samlede trafik kun kan passere én vej. Indtil fejlen er udbedret, kan der derfor opstÄ nedsat fremkommelighed hvor den fulde hastighed ikke kan opnÄs. I denne situation er tidskritisk trafik sÄsom telefoni og streaming af liveudsendelser prioriteret og kan derfor pÄvirke internetoplevelsen.

Herudover foretages foranstaltninger til bekÊmpelse af DDOS og hackerangreb, idet der dog ikke heri ligger en garanti for at dette ikke kan forekomme og have indflydelse pÄ slutbrugerens anvendelse af tjenesten.

b) en klar og forstÄelig forklaring pÄ, hvordan mÊngdebegrÊnsning, hastighed og andre tjenestekvalitetsparametre i praksis kan pÄvirke internetadgangstjenester, og navnlig forbruget af indhold, applikationer og tjenester

Fibia leverer internetadgang via faste fiberforbindelser og operer ikke med begrÊnsninger i datamÊngder, og garanterer de hastigheder der markedsfÞres. Dette dog med undtagelse af BORNFIBER Fiber Full 1000/1000 som er garanteret en hastighed pÄ 900 Mbit/s upload og 900 Mbit/s download.

I tillĂŠg til internetadgang, udbyder Fibia TV og Telefoni som leveres over fiberforbindelsen.

Disse tjenester pÄvirker ikke den garanterede internethastighed idet BORNFIBER allokerer kapacitet og dimensionerer netvÊrket med ekstra kapacitet til at hÄndtere disse tjenester marginale ekstra forbrug af kapacitet.

Undtagelser herfor er dog ved fejlsituationer eller andre uforudsete hÊndelser, eksempelvis som nÊvnt under punkt a), idet trafikken prioriteres i nettet efter de forskellige tjenester, sÄ brugeroplevelsen sikres for de der tjenester stiller sÊrlige krav til trafikstyring.

Telefoni defineres sĂ„ledes som Trafikklasse ”EF” (Expedited Forwarding), og krĂŠver sikkerhed for lav forsinkelse og sikring af levering af data (tale) i samme struktur som den er afsendt. TV defineres som Trafikklasse ”AF” (Assured Forwarding), og krĂŠver sikkerhed for levering af data uden udfald.

c) en klar og forstÄelig forklaring pÄ, hvordan eventuelle tjenester, jf. artikel 3, stk. 5, som indgÄr i slutbrugerens abonnement, i praksis kan pÄvirke de internetadgangstjenester, der leveres til den pÄgÊldende slutbruger

Et Waoo fiberabonnement via BORNFIBER kan indeholde streamingtjenester. Anvendelsen af disse tjenester vil ligesom anden video on demand og streaming pÄvirke internetadgangen for andre samtidige brugere.

Waoo Fiber Extra og Waoo Fiber Full indeholder begge Waoo Smart WiFi udstyr som kan anvendes for trÄdlÞs adgang til internettet i hjemmet. Anvendelsen af dette vil, ligesom andet udstyr koblet pÄ fiberboksen, reducere den oplevede hastighed pÄ internettjenesten idet den garanterede hastighed er mÄlt direkte pÄ fiberboksen.

Som nÊvnt ovenfor, tilbyder BORNFIBER TV og Telefoni pÄ Internettjenesten. Disse tjenester pÄvirker ikke den garanterede bÄndbredde til internet, idet der allokeres ekstra kapacitet til disse tjenester. Anvendes TV som sÄkaldt unicast, eksempelvis via en app pÄ dit TV, vil dette dog have samme pÄvirkning pÄ internetadgangen som anden video on demand og streaming.

d) en klar og forstÄelig forklaring af den minimale, den normalt tilgÊngelige, den maksimale og den annoncerede up- og downloadhastighed for internetadgangstjenesterne for sÄ vidt angÄr faste net, eller af den anslÄede maksimale og den annoncerede up- og downloadhastighed for internetadgangstjenesterne for sÄ vidt angÄr mobilnet, og hvordan betydelige afvigelser fra de respektive annoncerede up- og downloadhastigheder kan pÄvirke udÞvelsen af slutbrugernes rettigheder som fastsat i artikel 3, stk. 1

BORNFIBER leverer internetadgang via faste fiberforbindelser og operer ikke med begrÊnsninger i datamÊngder og garanterer de hastigheder der markedsfÞres, dog med undtagelse af Waoo Fiber Full 1000/1000 som er garanteret en hastighed pÄ 900 Mbit/s upload og 900 Mbit/s download.

Yderligere begrĂŠnsninger er nĂŠvnt under punkt c)

e) en klar og forstÄelig forklaring om de afhjÊlpende foranstaltninger, der stÄr til rÄdighed for forbrugeren i overensstemmelse med national ret i tilfÊlde af vedvarende eller regelmÊssigt forekommende uoverensstemmelse mellem internetadgangstjenestens faktiske hastighed eller andre tjenestekvalitetsparametre og den hastighed og de kvalitetsparametre, der er angivet i henhold til litra a)-d).

Jf. AbonnementsvilkÄr for Internettjenesten punkt 4.3 gÊlder, at oplysning om BORNFIBER til enhver tid vÊrende kvalitets- og serviceniveau, herunder ogsÄ sÄ vidt muligt leveringstider, kan fÄs ved henvendelse til BORNFIBER.

AbonnementsvilkÄrenes punkt 11 beskriver hvilke afhjÊlpende foranstaltninger der stÄr til rÄdighed for forbrugeren sÄfremt BORNFIBER misligholder sit ansvar for fejlretning, er skyld i, at de bestilte tjenester ikke leveres i overensstemmelse med de aftalte leveringstider eller der opstÄr fejl i de leverede tjenester.

AbonnementsvilkÄrene findes her: https://bornfiber.dk/static/pdf/bornfiber-bredbaand-via-fiber-privat-betingelser.pdf

Download som PDF