{{ notification.title }}

{{ notification.message }}

Persondata og cookiepolitik

PERSONDATAPOLITIK FOR WAOO.DK

(senest opdateret 16/8 2019 )

Tak for din interesse i Waoo A/S (“vi”, “os”, “vores”) og de produkter, der udbydes af fiberselskaberne bag Waoo A/S.

I denne persondatapolitik beskrives, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Du accepterer, at dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med denne persondatapolitik. Behandling af dine personoplysninger er blandt andet nødvendig for, at vi kan besvare dine henvendelser, administrere din deltagelse i vores konkurrencer eller sende dig nyhedsbreve (såfremt du har samtykket hertil).

DEN DATAANSVARLIGE

Vi er dataansvarlige i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning, herunder Databeskyttelsesloven og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne persondatapolitik, kan du kontakte os på:

Waoo A/S

CVR-nr.: 28 99 07 90
True Møllevej 9
8381 Tilst
Danmark

Telefon.: +45 70 10 22 20

HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLES?

 • Vi indsamler og behandler visse personoplysninger om dig til de formål, som fremgår af afsnit 1.3
 • Vi indsamler de personoplysninger (navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse mv.), som du giver os, når du eksempelvis deltager i vores konkurrencer, udfylder vores spørgeskemaer, udnytter særlige tilbud eller tilmelder dig vores nyhedsbrev her på siden.
 • Derudover indsamler vi automatisk visse personoplysninger om din brug af vores hjemmeside via cookies, herunder IP-adresser, browsertype og hvilke sider, du har besøgt.

HVORDAN BEHANDLES DINE OPLYSNINGER?

Vi vil alene behandle dine personoplysninger til følgende formål:

 1. at kommunikere med dig om særlige tilbud, produktnyheder og anden markedsføring, hvis du har givet samtykke hertil;
 2. at afvikle konkurrencer som du deltager i, herunder for at kunne rette henvendelse når vinderne er udtrukket;
 3. at udarbejde statistikker og analyser, der gør os i stand til at forbedre din kundeoplevelse og vores hjemmeside;
 4. at anvende automatiske afgørelser, herunder profilering, for at kunne personalisere indholdet af vores markedsføring, herunder bannerannoncer, så det bliver mere relevant i lyset af dine interesser og din adfærd på vores hjemmeside; og
 5. at besvare dine henvendelser, herunder i relation til kundesupport.

RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

 • Vi vil behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at forfølge vores legitime interesse i relation til formålene angivet i afsnit 1, punkt b)-e), jf. artikel 6(1)(f) i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016.
 • I overensstemmelse med dit samtykke vil vi desuden behandle dine personoplysninger, eksempelvis for at kommunikere med dig om særlige tilbud, produktnyheder og anden markedsføring som anført i afsnit 1, punkt a), jf. artikel 6(1)(a) i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016.

  Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte os ved brug af de kontaktoplysninger, der er anført ovenfor.

BESKYTTELSE OG OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

 • Vi vil altid sikre, at de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er på plads for at beskytte dine personoplysninger mod uautoriseret eller ulovlig behandling samt undergang, tab, ændring, misbrug eller utilsigtet offentliggørelse.
 • De personoplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive opbevaret som anført herunder:


Formålet med behandlingen


Opbevaringsperiode

At kommunikere med dig om særlige tilbud, produktnyheder og anden markedsføring.

Indtil du har tilbagekaldt dit samtykke eller efter en periode på 12 måneder, hvor der ikke er blevet sendt markedsføringsmateriale til dig.

At afvikle konkurrencer som du deltager i, herunder for at kunne rette henvendelse når vinderne er udtrukket.

Indtil vinderne er udtrukket, og præmierne er uddelt til vinderne.

At udarbejde statistikker og analyser, der gør os i stand til at forbedre din kundeoplevelse og vores hjemmeside.

Denne behandling er baseret på cookies. Opbevaringsperioden for de enkelte cookies fremgår af vores cookiepolitik, som du kan læse længere nede.

At anvende automatiske afgørelser, herunder profilering, for at kunne personalisere indholdet af vores markedsføring, herunder banner-annoncer, så det bliver mere relevant i lyset af dine interesser og din adfærd på vores hjemmeside.

Denne behandling er baseret på cookies. Opbevaringsperioden for de enkelte cookies fremgår af vores cookiepolitik, som du kan læse længere nede.

At besvare dine henvendelser og yde kundesupport.

Op til 3 måneder fra din seneste henvendelse er blevet besvaret eller indtil det tidspunkt, hvorefter der ikke længere er grundlag for at tro, at yderligere korrespondance vil blive nødvendig.

OVERFØRSEL AF DINE PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

Vi kan i det omfang det er relevant overføre dine personoplysninger til de kategorier af tredjeparter, som fremgår nedenfor:

 • koncernforbundne selskaber;
 • serviceudbydere, herunder eksempelvis hosting-udbydere, tredjeparter som yder IT-support eller markedsføringsaktiviteter, udbydere af analyseværktøjer og udbydere af CRM-systemer;
 • samarbejdspartnere, der assisterer med vores forretningsaktiviteter, herunder eksempelvis fragtmænd; og
 • rådgivere.

Du kan være sikker på, at overførsel af dine personoplysninger altid vil ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning og under passende sikkerhedsforanstaltninger.

OVERFØRSEL TIL TREDJEPARTER UDEN FOR EU/EØS

Nogle af de tredjeparter, som vi overfører personoplysninger til, kan være lokaliseret uden for EU/EØS. Når vi overfører dine personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS, som ikke har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau i henhold til databeskyttelseslovgivningen, vil vi altid sikre, at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dine personoplysninger er på plads. Overførsler vil derfor alene ske, hvis modtageren:

 • er beliggende i et land som ifølge afgørelse truffet af Europa-Kommissionen har et tilstrækkeligt højt beskyttelsesniveau;
 • har indgået en aftale med os baseret på Europa-Kommissionens standardkontrakter; eller
 • har opnået ’EU-US Privacy Shield Framework’-certificering (kun relevant for modtagere i USA).

Vi kan overføre dine personoplysninger til følgende tredjeparter udenfor EU/EØS:


Modtager


Land


Beskyttelsesforanstaltning


ActiveCampaign, LLC


USA


’EU-US Privacy Shield Framework’-certificering

   Såfremt du ønsker yderligere information om vores overførsler af personoplysninger til tredjeparter uden for EU/EØS, kan du altid rette henvendelse til os ved brug af kontaktoplysningerne i punkt 2. Du kan altid kontakte os, hvis du ønsker oplysning om, hvor oplysninger om de pågældende beskyttelsesforanstaltninger er tilgængelige, eller hvordan der kan fås en kopi af relevante dokumenter, herunder Europa-Kommissionens standardkontrakter.

DINE RETTIGHEDER

 • Du har i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 15-18 og artikel 20-21 ret til:
 • at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger;
 • at modtage en kopi af de oplysninger, som vi behandler om dig, i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger til en anden dataansvarlig;
 • at få urigtige oplysninger om dig korrigeret eller (i særlige tilfælde) slettet inden det i punkt 2 anførte tidspunkt;
 • at gøre indsigelse mod behandlingen af vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger, herunder i relation til direkte markedsføring; og
 • at få begrænset vores behandling af dine personoplysninger i visse tilfælde.

Såfremt du har givet samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du har ret til at begrænse behandlingen, må vi fremover kun behandle dine oplysninger (bortset fra i relation til opbevaring), (i) hvis du har samtykket hertil, (ii) for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller (iii) for at beskytte en fysisk eller juridisk person samt vigtige samfundsinteresser.

Udøvelse af ovenævnte rettigheder kan ske ved at kontakte os ved brug af kontaktoplysningerne anført i afsnit 2 ovenfor.

Du har altid ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

ÆNDRINGER TIL DENNE PERSONDATAPOLITIK

Ændringer til denne persondatapolitik vil blive meddelt på vores hjemmeside, og væsentlige ændringer vil blive meddelt dig via e-mail, såfremt du har oplyst denne i forbindelse med en behandling, der omfattes af denne persondatapolitik.

COOKIEPOLITIK PÅ WAOO.DK

Sidst opdateret den 4/7-2019

Tak fordi du besøger www.waoo.dk (”hjemmesiden”), som drives af Waoo A/S, CVR-nr.: 28990790, True Møllevej 9, True, 8381 Tilst (”vi”, ”os”, ”vores”).

Ligesom de fleste hjemmesider anvender vi cookies. Denne cookiepolitik beskriver, hvilke cookies vi anvender og til hvilke formål, samt hvordan du kan blokere eller slette cookies.

1. VORES BRUG AF COOKIES
1.1 Første gang du besøger hjemmesiden, vil du blive præsenteret for et ’cookiebanner’, hvor du skal tage stilling til brugen af cookies på hjemmesiden. Du har altid mulighed for at slette eller blokere cookies som beskrevet i afsnit 2 nedenfor.

1.2 Cookies er små tekstfiler, der lagres på brugerens computer eller andet IT-udstyr, når en hjemmeside besøges. Disse små filer gør det muligt at indsamle information om, hvilke sider og funktioner brugeren besøger og anvender. Der er to hovedtyper af cookies:

– ’Session cookies’ er midlertidige cookies, som udløber ved udløbet af en browser session, eksempelvis når du forlader hjemmesiden.
– ’Persistent cookies’ gemmes derimod, indtil de udløber eller bliver slettet. Ved brug af disse cookies er det muligt at ”genkende” dig som bruger, når du vender tilbage til hjemmesiden. Dette gør det eksempelvis muligt for os at tilpasse indholdet på hjemmesiden til dine præferencer.

1.3 Vi anvender nedenstående cookies til de nævnte formål:

2. FRAVALG AF COOKIES
2.1 Hvis du ønsker at slette cookies placeret på din computer eller andet IT-udstyr, kan du benytte genvejstasterne: CTRL + SHIFT + DEL (PC) eller COMMAND + SHIFT + DEL (Mac).

Alternativt kan du besøge hjemmesiderne oplistet nedenfor, som indeholder yderligere information om cookies, herunder hvordan du sletter eller blokerer cookies i forskellige browsere:

2.2 Vær venligst opmærksom på, at sletning eller blokering af cookies kan påvirke din brug af hjemmesiden.

3. ÆNDRINGER TIL DENNE COOKIEPOLITIK
3.1 Vi kan til enhver tid ændre denne cookiepolitik, og du vil i så fald blive præsenteret for et nyt ’cookiebanner’ næste gang, du besøger hjemmesiden.

4. KONTAKTOPLYSNINGER
4.1 Du er altid velkommen til at kontakte os ved brug af nedenstående kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål til denne cookiepolitik.

INFORMATION OM WAOO.DK

Dette website er ejet og udbydes af:
Waoo A/S
CVR-nr. 28 99 07 90
True Møllevej 9
8281 Tilst
Tlf.: 70 10 22 20