Hvilken TV-pakke passer til dine behov? Tag testen her og find svaret.

{{ notification.title }}

{{ notification.message }}

Persondata og cookiepolitik

PERSONDATAPOLITIK FOR WAOO

(senest opdateret 27/01/2022)

Tak for din interesse i Waoo A/S (“vi”, “os”, “vores”) og de produkter, der udbydes af os og fiberselskaberne vi samarbejder med (”Partnere”), der kan ses her.


Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger alvorligt. I denne persondatapolitik beskrives, hvordan vi behandler dine personoplysninger, og hvilke rettigheder, du har.


Du accepterer, at dine personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med denne persondatapolitik. Behandling af dine personoplysninger er blandt andet nødvendig for, at vi kan levere de ydelser, du har bestilt hos os, besvare dine henvendelser, administrere din deltagelse i vores konkurrencer, og sende dig nyhedsmails (såfremt du har samtykket hertil).

1 DE DATAANSVARLIGE

 1. Vi er fælles dataansvarlige med hver af vores Partnere i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning, herunder Databeskyttelsesloven (”DBL”) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (”GDPR”).
 2. Vi er ansvarlige for blandt andet den praktiske håndtering af levering af Waoo Mobil og markedsføring i relation til alle vores produkter og services, herunder indhentelse og administration af samtykker til udsendelse af nyhedsbreve igennem Waoo.
 3. Vi har et fælles ansvar med hver af vores Partnere for blandt andet direkte markedsføring, levering af rapporter og drift af IT-systemer.
 4. Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne persondatapolitik, kan du kontakte os på:

Waoo A/S
CVR-nummer: 28 99 07 90
True Møllevej 9
8281 Tilst
Danmark
Att.: Persondatabeskyttelse
E-mailadresse: privacy@waoo.dk
Telefonnummer: +45 70 10 22 20

Du har herudover også ret til at kontakte en af vores Partnere, hvis du har spørgsmål til deres behandling af dine personoplysninger eller fordelingen af det fælles dataansvar mellem os og Partnerne. Du finder kontaktdetaljerne ved at klikke her.

2 DATABESKYTTELSESRÅDGIVER

 1. Vores databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på telefonnummer 70 28 20 60 eller e-mail privacy@waoo.dk

3 GENERELT OM VORES BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

I dette afsnit 3 beskrives, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmesider www.waoo.dk og www.waoomobil.dk, samt når du abonnerer på og bruger vores og vores Partneres produkter, herunder fibernet, TV, streaming, telefoni og alarmsystem.


Vi indsamler de personoplysninger, du giver os, når du indtaster din adresse for at tjekke om du kan få Waoo, køber og bruger vores produkter eller services, opretter en brugerkonto, udfylder en webformular, deltager i chatsamtaler m.m.


Derudover indsamler vi automatisk visse personoplysninger om din brug af vores hjemmesider via cookies, herunder IP-adresser, browsertype og hvilke sider, du har besøgt, samt om din brug af vores applikationer via eksempelvis IP- og MAC-adresser, hvis du har samtykket hertil. Det gør vi for, at vi kan udarbejde statistik og analyse, der sætter os i stand til at forbedre din kundeoplevelse og vores produkter og services, herunder vores hjemmesider.


Du kan læse mere om vores brug af cookies længere nede på siden, herunder hvordan du kan framelde dig vores personligt tilpassede annonceringsprogram.


Nedenfor har vi opdelt vores behandling af dine personoplysninger i de formål, vi behandler dine personoplysninger til, herunder hvilke typer af personoplysninger, vi behandler i den forbindelse og på hvilket retligt grundlag det sker via henvisninger til GDPR.

3.1 Levering af vores produkter eller services til dig

 1. Vi behandler dine personoplysninger for at kunne levere vores produkter eller services til dig eller for at videregive din ordre til vores leverandører og Partnere med henblik på levering og fakturering samt for at kommunikere med dig forud for eller under dit kundeforhold med os. Det er vores Partnere, der sørger for leverancen af blandt andet fibernet til dig, herunder faktureringen heraf, se nærmere herom i afsnit 1.3.
 2. Til ovennævnte formål behandler vi følgende personoplysninger om dig:
  1. Dit fulde navn
  2. Kontaktoplysninger, herunder adresse, e-mailadresse og telefon-/mobilnummer
  3. Kundenummer
  4. Password
  5. Ordredetaljer
  6. Online-identifikatorer, herunder IP-adresse
  7. Udstyr-identifikatorer, herunder MAC adresse
  8. Betalingskortoplysninger
  9. De oplysninger, du giver os, når du retter henvendelse til og kommunikerer med os, herunder via chat på vores hjemmeside. Til ovennævnte formål behandler vi følgende personoplysninger om dig:
 3. Retsgrundlaget for vores behandling er vores aftale med dig om produkter eller services, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra b.
 4. Under dit kundeforhold med os behandler vi desuden identifikationsnummeret på det udstyr, du har modtaget fra os med det formål at kunne lokalisere, hvor vores udstyr og applikationer anvendes. Retsgrundlaget for vores behandling er vores legitime interesse i at kunne lokalisere vores udstyr, idet det vurderes, at vores legitime interesse i at behandle personoplysningerne overstiger din interesse i, at oplysningerne ikke behandles jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.
 5. For så vidt angår Waoo Mobil (https://www.waoomobil.dk/) behandler vi – udover oplysningerne nævnt i punkt 3.1.2 – dine oplysninger om teletrafik, der genereres eller behandles i vores net (logningsoplysninger) med det formål at opfylde vores forpligtelse hertil i logningsbekendtgørelsen.

  Retsgrundlaget for vores behandling er vores retlige forpligtelse, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra c.

 6. Hvis du har givet samtykke til, at vi må behandle dit CPR-nummer, behandler vi det-te for at sikre entydig identifikation i forbindelse med kundeoprettelse og til vedligeholdelse og verificering af adresseoplysninger, herunder for at bekæmpe svindel, jf. DBL § 11, stk. 2, nr. 2.

3.2 Markedsføring, herunder profilering

 1. Hvis du har givet os dit samtykke til, at vi må sende dig markedsføring, behandler vi følgende oplysninger om dig for at kommunikere med dig om særlige tilbud og pro-duktnyheder samt foretage profilering, så vi bedre kan målrette markedsføringen til dig og dine præferencer, så det indhold du ser, bliver mere relevant.
 2. Til ovennævnte formål behandler vi følgende personoplysninger om dig:
  1. Dit fulde navn
  2. Kontaktoplysninger, herunder adresse, e-mailadresse og telefonnummer
  3. Online-identifikatorer, herunder IP-adresse
  4. Browserindstillinger
  5. Geografisk placering
  6. Oplysninger om, hvilke nyhedsmails du åbner og hvad du klikker på heri
  7. Oplysninger om, hvilke sider du besøger på waoo.dk og waoomobil.dk, og hvilke produkter, du klikker på og lægger i kurv
  8. Oplysninger om, hvilke sektioner i vores applikationer, som du klikker på, og hvilke søgninger, du laver
 3. Retsgrundlaget for vores behandling er dit samtykke, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra a. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til markedsføring ved at kontakte os ved brug af de kontaktoplysninger, der er anført i punkt 1.4.
 4. Når du er logget ind på vores hjemmesider eller i vores applikationer behandler vi dine personoplysninger som nævnt ovenfor for at kunne personalisere indholdet af vores markedsføring, og det du bliver vist på vores hjemmesider og i vores applikati-oner, så det bliver mere relevant i forhold til dine præferencer.

  Retsgrundlaget for vores behandling er vores legitime interesse i at give dig en per-sonaliseret og relevant oplevelse på vores hjemmesider og i vores applikationer, idet det vurderes, at vores legitime interesse i at behandle personoplysningerne oversti-ger din interesse i, at oplysningerne ikke behandles jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

3.3 Deltagelse i konkurrencer

 1. Vi behandler de personoplysninger, du giver os i forbindelse med din deltagelse i vo-res konkurrencer med det formål at registrere din deltagelse i konkurrencen og kom-munikere med dig, for at kunne sende dig eventuelle gevinster.
 2. Retsgrundlaget for vores behandling er vores legitime interesse i at kunne afvikle konkurrencen, idet det vurderes, at vores legitime interesse i at behandle personop-lysningerne overstiger din interesse i, at oplysningerne ikke behandles jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

3.4 Retlige forpligtelser og rettigheder

 1. Vi behandler følgende personoplysninger om dig med det formål at opfylde vores ret-lige forpligtelser i henhold til bogføringslovens bestemmelser om opbevaring af regn-skabsmateriale:
  1. Dit fulde navn
  2. Kontaktinformation, herunder adresse, e-mailadresse og telefonnummer
  3. Ordredetaljer
 2. Retsgrundlaget for vores behandling er vores retlige forpligtelse, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra c.
 3. Derudover behandler vi ovennævnte personoplysninger om dig med det formål at fastslå, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder.
 4. Retsgrundlaget for vores behandling er vores legitime interesse i at fastslå, udøve el-ler forsvare vores juridiske rettigheder, idet det vurderes, at vores legitime interesse i at behandle personoplysningerne overstiger din interesse i, at oplysningerne ikke behandles jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

3.5 Forbedring af din kundeoplevelse og vores produkter og services

 1. Vi behandler de personoplysninger, du giver os i forbindelse med din deltagelse i vores spørgeskemaer og tilfredshedsmålinger med det formål at forbedre din kundeoplevelse og vores produkter og services og i øvrigt yde kundesupport.
 2. Til ovennævnte formål behandler vi følgende personoplysninger om dig:
  1. Navn
  2. Kontaktinformation, herunder adresse, e-mailadresse og telefonnummer
  3. Evt. udstyr-identifikatorer, herunder MAC adresser og tilsvarende.
  4. De oplysninger, du giver os om din kundeoplevelse i blandt andet spørgeskemaer
 3. Retsgrundlaget for vores behandling er vores legitime interesse i at forbedre din kundeoplevelse og vores produkter og services og i øvrigt yde kundesupport, idet det vurderes, at vores legitime interesse i at behandle personoplysningerne overstiger din interesse i, at oplysningerne ikke behandles jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

  Du kan læse om hvordan du gør dine rettigheder ift. Retten til begrænsning af behandling her i persondatapolitikken i punkt. 7.4

3.6 Rekruttering

 1. Vi behandler de personoplysninger, du giver os i forbindelse med rekruttering og din ansøgning af en stilling hos os, opfordret eller uopfordret.
 2. Til ovennævnte formål behandler vi følgende personoplysninger om dig afhængig af hvor i rekrutteringsprocessen personoplysningen er relevant:
  1. Navn
  2. Kontaktinformation, herunder adresse, e-mailadresse og telefonnummer
  3. CV og relevante kursus og uddannelsesbeviser, herunder karakterbeviser,
  4. CPR nr. hvis oplyst på ansøgning og CV.
  5. Helbredsoplysninger
  6. Referencer
 3. Retsgrundlaget for vores behandling er vores legitime interesse i at gennemføre en relevant og professionel ansøgning og rekruttering proces, samt afklaring af kompetencer idet det vurderes, at vores legitime interesse i at behandle personoplysningerne overstiger din interesse i, at oplysningerne ikke behandles jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.
 4. Vi behandler følsomme oplysninger, herunder helbredsoplysninger såfremt dette er relevant for ansøgers varetagelse af konkret stilling hos os og alene på grundlag af dit samtykke, jf. GDPR art. 6, stk.1, litra a.

3.7 Gæster og besøgende på vores adresser

 1. Vi behandler personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores adresser af sikkerhedsmæssige årsager, herunder også vores teknikhuse.
 2. Til ovennævnte formål behandler vi følgende personoplysninger om dig:
  1. Navn
  2. Kontaktinformation, herunder adresse, e-mailadresse og telefonnummer, job titel
  3. Video overvågnings billeder
  4. Ankomst og afgangstidspunkt
  5. Nummerplade
 3. Retsgrundlaget for vores behandling er vores legitime interesse i at kunne sikre et højt og tilstrækkeligt sikkerhedsniveau og sikkerhedsforanstaltninger, idet det vurderes, at vores legitime interesse i at behandle personoplysningerne overstiger din interesse i, at oplysningerne ikke behandles jf. GDPR art. 6, stk. 1, litra f.

  Vores behandling af personoplysninger sker i overensstemmelse med TV-overvågningslovens § 3, stk. 1. Der skiltes med videoovervågning på lokationerne.

4 OVERFØRSEL AF DINE PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

 1. Dine personoplysninger vil i det omfang det er relevant blive videregivet til følgende kategorier af modtagere:
  1. koncernforbundne selskaber, herunder Fibia P/S
  2. vores Partnere
  3. serviceudbydere, herunder eksempelvis hosting-udbydere, tredjeparter som yder IT-support eller markedsføringsaktiviteter, udbydere af analyseværktøjer og udbydere af CRM-systemer
  4. Alarmcentralen i relation til Waoo Home Protect
  5. rådgivere
  6. offentlige myndigheder i det omfang, det er påkrævet i henhold til lov eller retskendelse, eller hvor det er nødvendigt for at fastslå, udøve eller forsvare vores juridiske rettigheder. Offentlige myndigheder er selv dataansvarlig
  7. andre tredjeparter, hvis du samtykker hertil, eller hvis de er involveret i en fusion eller opkøb der involverer hele eller dele af vores virksomhed eller aktiver heri
 2. Disse virksomheder der er databehandlere og behandler i henhold til vores instruks personoplysninger, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af deres aftale med os, og skal behandle oplysningerne fortroligt. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med vores databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

5 OVERFØRSEL TIL TREDJEPARTER UDEN FOR EU/EØS

 1. Nogle af de tredjeparter, som vi overfører personoplysninger til, kan være lokaliseret uden for EU/EØS enten ved, at personoplysningerne fysisk opbevares uden for EU/EØS eller ved, at personoplysningerne kan tilgås af personer, der opholder sig uden for EU/EØS.
 2. Når vi overfører dine personoplysninger til modtagere i lande uden for EU/EØS og som ikke har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau i henhold til databeskyttelses-lovgivningen, vil vi altid sikre, at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af dine personoplysninger er på plads, jf. GDPR art. 46. Overførsler vil derfor alene ske, hvis modtageren:
  1. er beliggende i et land som ifølge afgørelse truffet af Europa-Kommissionen har et tilstrækkeligt højt beskyttelsesniveau, eller
  2. har indgået en aftale med os baseret på Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser, og hvor den foretagne risikovurdering har medført, at overførsel lovligt kan ske.
 3. Vi kan overføre dine personoplysninger til følgende tredjeparter uden for EU/EØS:
  Modtager

  Formål

  Land

  Beskyttelsesforanstaltning

  Active Campaign, LLC

  Administration af samtykke og produktion og afsendelse af e-mail nyhedsbrevUSA

  Europa-Kommissionens standardkontraktbestem-melser og konsekvens ana-lyse

  Airties

  TV-boks installations ID i forbindelse med teknisk support

  Tyrkiet

  Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser og konsekvens analyse

  Google

  (Google Analytics)

  Generering af stati-stik om brugerad-færd på websider og personalisering af indhold af mar-kedsføring på den baggrundUSAEuropa-Kommissionens standardkontraktbestem-melser og konsekvens ana-lyse

  Microsoft

  (Office 365 og Azure)

  Behandling og op-bevaring af doku-menter og data til rapportering USAEuropa-Kommissionens standardkontraktbestem-melser og konsekvens ana-lyse
  The Rocket Sci-ence Group, LLC (MailChimp)Afsendelse af e-mail nyhedsbrevUSAEuropa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser og konsekvens analyse

  Twilio

  SendGrid

  Afsendelse af au-tomatiserede sy-stem e-mail

  USA

  Europa-Kommissionens standardkontraktbestem-melser og konsekvens ana-lyse

  Verimatrix, Inc.

  Kryptering, kvali-tetssikring og må-ling af Tv-signal.

  USA

  Europa-Kommissionens standardkontraktbestem-melser og konsekvens ana-lyse

  Devolutions Inc.

  (Remote Desktop Manager)

  Fjernstyring af computere

  Canada

  Europa-Kommissionen an-erkendt tilstrækkelighed

 4. Du er meget velkommen til at kontakte os ved at skrive til os på privacy@waoo.dk, hvis du ønsker yderligere information om vores overførelse af dine personoplysninger til tredjeparter uden for EU/EØS, eller hvordan du kan få en kopi af relevante doku-menter, herunder Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser.

6 OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

 1. Dine personoplysninger vil blive opbevaret som anført herunder:

Formålet med behandlingen

Opbevaringsperiode

At kommunikere med dig om særlige tilbud, produktnyheder og i øvrigt gi-ve dig målrettet markedsføring.

Indtil du har tilbagekaldt dit samtykke eller efter en periode på 12 måneder, hvor der ikke er blevet sendt markedsføringsmateriale til dig + 2 år herfra til brug for dokumentation i eventuelle tvister.

At afvikle konkurrencer som du delta-ger i, herunder for at kunne rette henvendelse når vinderne er udtrukket.

Op til 3 måneder efter at præmierne er uddelt til vinderne.

At opfylde aftalen med dig vedrørende dit køb af vores produkt eller service, herunder at videregive din ordre til vores leverandør og Partnere med henblik på levering fakturering.

Op til 3 år fra aftalens opfyldelse. Dog vil vi opbevare bogføringsmateriale i løbende år + 5 år for at overholde kravene i bogføringslovens § 10. I konkrete tilfælde kan vi endvidere opbevare oplysningerne længere, hvor det er nødvendigt for at fastslå, udøve eller forsvare et retskrav.

At målrette bannerannoncering til dig på basis af din adfærd på vores hjemmesider/applikationer

Behandlingen vedrører personoplysninger indsamlet via cookies, som du har samtykket til i forbindelse med din brug af vores hjemmesider/applikationer.

De pågældende oplysninger vil blive opbevaret indtil dit samtykke til vores brug af cookies tilbagekaldes, eller (hvis samtykket ikke tilbagekaldes) indtil opbevaringsperioden, der fremgår af vores cookiepolitik længere nede på siden, udløber.

At udarbejde statistik og analyse, der sætter os i stand til at forbedre din kundeoplevelse og vores produkter og services.

For så vidt behandlingen vedrører personoplysninger indsamlet via cookies, som du har samtykket til i forbindelse med din brug af vores hjemmesider/applikationer, vil de pågældende oplysninger blive opbevaret indtil dit samtykke tilbagekaldes. Tilbagekalder du ikke dit samtykke, vil oplysningerne blive opbevaret indtil opbevaringsperi-oden, der fremgår af vores cookiepolitik længere nede på siden, udløber.

I de tilfælde, hvor behandlingen ikke er baseret på cookies, som for eksempelvis ved spørgeskemaer og tilfredshedsmålinger og testadfærd, er opbevaringsperioden tilkendegivet i de enkelte tilfælde eller op til 24 måneder.

At personalisere indholdet på din Waoo brugerkonto, så det bliver mere relevant i lyset af dine præferencer og din adfærd på vores hjemmesider og i vores applikationer.

Denne behandling er baseret på cookies. Opbevaringsperioden for de enkelte cookies fremgår af vores cookiepolitik længere nede på siden.

At besvare dine henvendelser og yde kundesupport.

Op til 1 år fra din seneste henvendelse er blevet besvaret eller indtil det tidspunkt, hvorefter der ikke længere er grundlag for at tro, at yderligere korrespondance vil blive nødvendig.

At opfylde vores forpligtelse efter log-ningsbekendtgørelsen i relation til Waoo Mobil.

Logningsoplysningerne opbevares i 1 år, jf. logningsbekendtgørelsens § 9.

At sikre en relevant og professionel rekruttering og vurdering af ansøgninger til stilling hos os, uagtet ansøgning sker opfordret eller uopfordret

Oplysninger om ansøgere, der modtager afslag slettes efter 3 måneder, regnet fra det tidspunkt, hvor den konkrete stilling er besat og ansøgeren har modtaget afslag på sin ansøgning, medmindre ansøgeren har samtykket til en længere opbevaringsperiode.

For ansøgeren, der får tilbudt den konkrete stilling, overgår oplysningerne til dennes personalemappe.

At sikre et højt og tilstrækkeligt sik-kerhed niveau

Videoovertagelser slettes efter 30 dage, medmindre der identificeres et problem, der kræver nærmere undersøgelse, f.eks. indbrud.

Oplysningerne om gæster på adressen slettes efter besøg på adressen er afsluttet og gæstekort er indleveret, medmindre særlige forhold, betinger en kortere eller længere opbevaringsperiode.

7 DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder i relation til vores behandling af dine personoplysninger:

 1. Retten til indsigt
  Du har ret til at anmode os om oplysninger om eller adgang til de personoplysninger, vi behandler om dig. Der er dog undtagelser, som betyder, at du ikke altid modtager alle de personoplysninger, som vi behandler.
 2. Retten til berigtigelse
  Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig berigtiget. Du har også ret til at få fuldstændiggjort personoplysninger, som du mener er ufuldstændige.

  Du kan se, gennemgå og ændre de fleste af dine personoplysninger ved at logge ind på din brugerkonto på vores hjemmesider eller i vores applikationer. Du bedes opdatere dine personlige oplysninger straks, hvis de bliver ændret eller er forkerte.
 3. Retten til sletning
  Du har i visse tilfælde ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger.
 4. Retten til begrænsning af behandling
  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 5. Retten til dataportabilitet
  Du har ret til at modtage en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format ved at kontakte os gennem de kontaktoplys-ninger, som fremgår i afsnit 1.4. Såfremt det er teknisk muligt, har du ret til at anmode om, at personoplysningerne bliver transmitteret direkte til en anden virksomhed eller person, der fungerer som dataansvarlig.
 6. Retten til at gøre indsigelse
  Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Det betyder, at du kan forhindre os i at behandle dine personoplysninger. Det gælder dog kun i visse tilfælde, og vi behøver ikke stoppe med at behandle dine personoplysninger, hvis vi kan give legitime grunde til at forsætte behandlingen af dine personoplysninger.
 7. Udøvelse af rettigheder
  Udøvelse af ovennævnte rettigheder kan ske ved at kontakte os ved brug af kontakt-oplysningerne anført i afsnit 1.4 ovenfor. Ønsker du at klage til Datatilsynet, kan dette dog ske ved brug af oplysningerne nævnt i punkt 7.8.
 8. Retten til at klage
  Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Datatilsynet (https://datatilsynet.dk/).

8 ANDRE VIGTIGE OPLYSNINGER

 1. Forblive logget ind
  Hvis du bruger en offentlig eller delt computer, anbefaler vi, at du ikke vælger at forblive logget ind. Du og enhver anden bruger af den computer/browser, hvor du er logget ind, vil kunne se og få adgang til de fleste dele af din brugerkonto og udføre visse specifikke handlinger, mens du er logget ind, uden yderligere godkendelse.

  Hvis du forsøger at ændre din adgangskode eller dit bruger-id, opdatere andre brugerkontooplysninger eller forsøger at udføre andre brugerkontoaktiviteter end ovenstående, kan du blive bedt om at indtaste din adgangskode.

  Du kan typisk afslutte den session, hvor du er logget ind, ved enten at logge ud og/eller rydde dine cookies. Hvis du har aktiveret visse browserindstillinger for privatliv/beskyttelse af personoplysninger, vil lukning af browseren sikkert også afslutte den session, hvor du er logget ind. Hvis du bruger en offentlig eller delt computer, bør du logge af og/eller rydde dine cookies, når du er færdig med at bruge vores tjenester, for at beskytte din brugerkonto og dine personoplysninger.
 2. Uønsket eller truende e-mail
  Vi tolererer ikke misbrug af vores tjenester. Afsendelse af uønsket eller truende e-mail og sms-beskeder er et brud på vores vilkår. Hvis du vil indberette Waoo-relateret spam eller forfalsket e-mail eller misbrug af vilkår, bedes du underrette os på e-mail privacy@waoo.dk.
 3. Kommunikationsværktøjer
  Vi kan scanne meddelelser automatisk og kontrollere dem for spam, virus, phishing og anden skadelig aktivitet, ulovligt eller forbudt indhold eller overtrædelser af vores vilkår, denne persondatapolitik eller vores øvrige politikker.
 4. Børns privatliv
  Vores websteder og applikationer henvender sig til et bredt publikum og er ikke beregnet til børn. Vi indsamler ikke bevidst personoplysninger fra brugere, der regnes for at være mindreårige i henhold til lovgivningen.
 5. Tredjeparts persondatapolitik
  Denne persondatapolitik omhandler kun vores brug og håndtering af dine personoplysninger i forbindelse med leveringen af vores tjenester. Hvis du giver dine oplys-ninger til en tredjepart eller besøger en tredjeparts hjemmeside via et link fra vores tjenester, vil deres persondatapolitik være gældende for alle de personoplysninger, du giver til dem, eller de automatisk indsamler fra dig.

  Vi kan ikke garantere for beskyttelsen af dine personoplysninger, når du giver dem til en tredjepart, og vi anbefaler dig at undersøge persondatapolitikken hos den tredje-part, du besøger, før du indgår i en transaktion og vælger at dele dine personoplysninger. Det gælder også, hvis disse tredjeparter deltager i et officielt samarbejde med os.

9 Sikkerhed

Vi prioriterer sikkerhed højt, og vi er stærkt engagerede i at sikre en kontinuerlig beskyttelse af personoplysninger. Vi har implementeret tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges el-ler i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af politikker og foranstaltninger.

10 ÆNDRINGER

Vi anerkender, at gennemsigtighed er et løbende ansvar. Vi vil derfor løbende gennemgå og opdatere denne persondatapolitik.

Ændringer hertil vil blive meddelt på vores hjemmeside, og væsentlige ændringer vil blive meddelt dig via e-mail, såfremt du har oplyst denne i forbindelse med en be-handling, der omfattes af denne persondatapolitik.

COOKIEPOLITIK PÅ WAOO.DK

Sidst opdateret den 4/7-2019

Tak fordi du besøger www.waoo.dk (”hjemmesiden”), som drives af Waoo A/S, CVR-nr.: 28990790, True Møllevej 9, True, 8381 Tilst (”vi”, ”os”, ”vores”).

Ligesom de fleste hjemmesider anvender vi cookies. Denne cookiepolitik beskriver, hvilke cookies vi anvender og til hvilke formål, samt hvordan du kan blokere eller slette cookies.

1. VORES BRUG AF COOKIES
1.1 Første gang du besøger hjemmesiden, vil du blive præsenteret for et ’cookiebanner’, hvor du skal tage stilling til brugen af cookies på hjemmesiden. Du har altid mulighed for at slette eller blokere cookies som beskrevet i afsnit 2 nedenfor.

1.2 Cookies er små tekstfiler, der lagres på brugerens computer eller andet IT-udstyr, når en hjemmeside besøges. Disse små filer gør det muligt at indsamle information om, hvilke sider og funktioner brugeren besøger og anvender. Der er to hovedtyper af cookies:

– ’Session cookies’ er midlertidige cookies, som udløber ved udløbet af en browser session, eksempelvis når du forlader hjemmesiden.
– ’Persistent cookies’ gemmes derimod, indtil de udløber eller bliver slettet. Ved brug af disse cookies er det muligt at ”genkende” dig som bruger, når du vender tilbage til hjemmesiden. Dette gør det eksempelvis muligt for os at tilpasse indholdet på hjemmesiden til dine præferencer.

1.3 Vi anvender nedenstående cookies til de nævnte formål:

2. FRAVALG AF COOKIES
2.1 Hvis du ønsker at slette cookies placeret på din computer eller andet IT-udstyr, kan du benytte genvejstasterne: CTRL + SHIFT + DEL (PC) eller COMMAND + SHIFT + DEL (Mac).

Alternativt kan du besøge hjemmesiderne oplistet nedenfor, som indeholder yderligere information om cookies, herunder hvordan du sletter eller blokerer cookies i forskellige browsere:

2.2 Vær venligst opmærksom på, at sletning eller blokering af cookies kan påvirke din brug af hjemmesiden.

3. ÆNDRINGER TIL DENNE COOKIEPOLITIK
3.1 Vi kan til enhver tid ændre denne cookiepolitik, og du vil i så fald blive præsenteret for et nyt ’cookiebanner’ næste gang, du besøger hjemmesiden.

4. KONTAKTOPLYSNINGER
4.1 Du er altid velkommen til at kontakte os ved brug af nedenstående kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål til denne cookiepolitik.

INFORMATION OM WAOO.DK

Dette website er ejet og udbydes af:
Waoo A/S
CVR-nr. 28 99 07 90
True Møllevej 9
8281 Tilst
Tlf.: 70 10 22 20